Naar Toetsen met Facet

Resultaten en inzage

  1. Raadplegen resultaten
  2. Rapportage resultaten
  3. Inzage

Rapportage resultaten

U kunt de examenresultaten per afnamegroep inzien, maar u kunt ze ook per examenlocatienummer per examen in 1 keer downloaden:

  1. Kies ‘Rapportage’ en vervolgens ‘Examen-/toetsresultaten’.
  2. Selecteer het examenlocatienummer waarvoor u de examenresultaten wilt zien.
  3. Geef de periode op en selecteer het examen.
  4. Download de resultaten als pdf- of als csv-bestand.

Pdf

In de pdf-rapportage staan de kandidaatgegevens, de voorlopige en definitieve eindscore, de vaardigheid en het eindcijfer. Bij 'examen-/toetsresultaten' staat de variant.

Csv

In de csv-rapportage staat ook het cijfer per leerweg of schooltype. Voor de 2F-rekentoets ziet u bijvoorbeeld welk cijfer de kandidaat op basis van de score heeft gehaald voor vmbo bb, kb, gl, en tl.

Deelrapportages

U kunt via Facet ook deelrapportages opvragen. De deelrapportages laten bijvoorbeeld zien hoe een kandidaat per domein van het examen gescoord heeft. Wanneer uw deelrapportages klaarstaan, ontvangt u hiervan bericht. U kunt dan de deelrapportages in Facet ophalen:

  1. Ga naar de optie ‘Rapportage’ en vervolgens naar ‘Deelrapportage’.
  2. Selecteer examenlocatienummer, geef de periode op en selecteer het examen.
  3. Kies ‘Rapportage downloaden’.
Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee