BRON controleren met foto's

Een aantal momenten per jaar krijgt u van DUO een 'foto' uit BRON. Op dit overzicht staat informatie over de gegevens die u heeft aangeleverd.

Voorlopige foto

Na uw volledigheidsverklaring controleert DUO de aangeleverde gegevens. Half oktober kan de fotobehandelaar van uw school de foto downloaden van Mijn DUO. DUO gebruikt de foto voor de voorlopige bekostiging van uw school.

Actuele foto

Na de voorlopige foto kunt u een mutatiestop aanvragen. Stuur een e-mail naar ipo@duo.nl. Vermeld uw BRIN-nummer en de datum waarop de mutatiestop moet ingaan. U krijgt dan een actuele foto van de gegevens per 1 oktober en uw accountant kan beginnen aan de assurance-rapportage. Heeft u op 1 juni nog geen mutatiestop gevraagd, dan voert DUO die in.

Definitieve foto

U krijgt de definitieve foto zodra DUO het assurance-rapport heeft verwerkt. Dit is meestal meestal half juli. DUO gebruikt de gegevens van de definitieve foto om de bekostiging voor uw school vast te stellen.

Actuele foto aanvragen

Voor een actueel overzicht van uw gegevens in BRON kunt u een actuele foto aanvragen. U moet hiervoor de rol van fotobehandelaar hebben. Log in op Mijn DUO en klik onder het kopje Studentenadministratie op actueel fotoverzoek aanvragen en vul de verplichte velden in. Ziet u deze niet op het scherm staan, dan kunt u die vinden als u op uw profiel rechtsboven klikt. De foto staat 1 werkdag later klaar.