Instellingsgegevens wijzigen

U wilt gewijzigde gegevens van uw instelling of bestuur doorgeven. U regelt dit met een BRIN-mutatieformulier. Daarnaast moet u ook in Mijn BRON uw gegevens wijzigen.

Instellingsgegevens

Geef gewijzigde gegevens door aan BRIN (Basisregistratie Instellingen) met een BRIN-mutatieformulier. Het BRIN-mutatieformulier met de bij DUO bekende gegevens is in het bezit van het bestuur of het administratiekantoor. Besturen en administratiekantoren kunnen dit formulier ook per e-mail opvragen via briweb.

Bestuursgegevens

DUO neemt voor de instellingenadministratie (BRIN) een aantal gegevens van besturen automatisch over uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel:

  • de naam volgens de akte (volledige juridische naam)
  • de korte naam
  • het correspondentieadres
  • het vestigingsadres
  • het telefoonnummer
  • het internetadres

Wijzigingen in de overige gegevens van een bestuur geeft het bestuur of administratiekantoor door met een BRIN- mutatieformulier.

Wijzigingen in BRIN worden niet automatisch overgenomen in Mijn BRON, behalve als de formele naam van uw school of bestuur wijzigt. Daarom moet u de wijziging ook doorgeven in Mijn BRON. Gegevens die u wijzigt in Mijn BRON, worden nooit overgenomen in BRIN.

Mijn BRON wijzigen

In Mijn BRON ziet u bij ‘Mijn gegevens’ op verschillende tegels de contactgegevens van uw school of bestuur, zoals telefoonnummers, e-mailadressen en namen van contactpersonen.U kunt de contactgegevens wijzigen door op de tegels aan het einde van de regel op de menuknop of het potloodje te klikken. Om de ingevoerde wijzigingen in Mijn BRON te verzenden, klikt u op 'Opslaan'. U ziet de wijzigingen direct terug in Mijn BRON. Geef ook de juiste rollen aan de contactpersonen. Er moet tenminste 1 contactpersoon zijn met de rol ‘gemachtigde’.

Houd uw contactgegevens actueel dan kan de helpdesk BRON u goed bereiken.