Extra bekostiging

Basisscholen ontvangen in bepaalde situaties extra bekostiging.

Een nevenvestiging

Een basisschool met een nevenvestiging ontvangt extra bekostiging. De bekostiging bestaat uit een vast bedrag per nevenvestiging en een gedeelte dat afhankelijk is van het aantal leerlingen op de school en nevenvestiging(en).

Kleine basisscholen

Basisscholen met minder dan 150 leerlingen op de teldatum ontvangen extra bekostiging. De extra bekostiging wordt bepaald op basis van een startbedrag en een verminderingsbedrag per leerling.

Zeer kleine basisscholen

Als er op een basisschool minder dan 23 leerlingen staan ingeschreven op de teldatum, heeft de school recht op een extra bekostiging voor zeer kleine scholen. Deze scholen ontvangen extra bekostiging om het verschil tot aan 23 leerlingen aan te vullen. Deze extra bekostiging wordt alleen berekend over de basisbekostiging, de extra bekostiging kleine scholen en de extra bekostiging nevenvestiging. Onderdelen als de extra bekostiging voor onderwijsachterstanden of aanvullende bekostiging rekenen we niet mee.

Bestrijding onderwijsachterstanden

Basisscholen ontvangen extra bekostiging om onderwijsachterstanden te bestrijden. Deze extra bekostiging berekenen we met de achterstandsscores van alle (neven)vestigingen van een school en een bedrag per achterstandsscore. De achterstandsscore per (neven)vestiging Link opent externe pagina wordt bepaald door de achterstandsindicator van het CBS. Bedragen kunnen wisselen. In de brochure Fluctuaties achterstandsscores Link opent externe pagina vindt u meer informatie hierover.

Nederlands onderwijs anderstaligen (NOAT)

Basisscholen ontvangen extra bekostiging voor Nederlands onderwijs aan anderstaligen (NOAT). Deze extra bekostiging wordt berekend met een bedrag per school en een bedrag per NOAT-leerling. U vindt meer informatie over het registreren bij NNCA-leerlingen.

Internationaal georiënteerd basisonderwijs (IGBO)

Scholen met een IGBO-afdeling ontvangen extra bekostiging op basis van een vast bedrag per IGBO-afdeling en een bedrag per IGBO-leerling. Deze bekostiging ontvangt de school automatisch na de juiste registratie van de IGBO-afdeling in ROD.

Een school moet per leerling de IGBO-afdeling registreren. Meer informatie over het registreren van leerlinggegevens, leest u bij Inschrijvingsgegevens basisonderwijs.

Groei

De extra bekostiging groei wordt per bestuur berekend. Een bestuur ontvangt deze bekostiging als het aantal leerlingen in een bepaalde maand met 4% of meer is gegroeid vergeleken met de teldatum 1 februari van het jaar ervoor. Dit wordt elke maand berekend op basis van het aantal leerlingen dat op de 1e dag van de maand staat ingeschreven in ROD. Het vaststellen van het aantal ingeschreven leerlingen is 28 dagen na de 1e dag van de maand. 

Berekening bedrag groei

Het aantal leerlingen waarmee het bestuur is gegroeid ten opzichte van de teldatum (wanneer dit meer dan 4% is) x een bedrag per leerling. 

Het bedrag per leerling is 1/12e van het basisbedrag per leerling.


Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee