Bekostiging

Alle vestigingen van (speciale) scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) zijn onderdeel van een samenwerkingsverband (swv). Het swv is verantwoordelijk voor alle leerlingen op vestigingen van scholen die extra ondersteuning nodig hebben. Het swv ontvangt hiervoor bekostiging. 

Deze bekostiging bestaat uit:

  • Lichte ondersteuning
  • Zware ondersteuning
  • Aanvullende bekostiging schoolmaatschappelijk werk po

Registreren in ROD

DUO kijkt voor de bekostiging naar het aantal ingeschreven leerlingen dat een school op 1 februari heeft geregistreerd in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD). Dit aantal wordt op 29 februari definitief vastgesteld. Dit ziet u terug in het Overzicht vastelling tellingen.

Voor leerlingen waarvan de gegevens op die uiterste datum niet correct in ROD stonden, ontvangt een school geen bekostiging. U vindt meer informatie over gegevens uitwisselen met ROD bij Inschrijven leerling.

Financiële beschikkingen

Basisscholen ontvangen financiële beschikkingen voor de bekostiging. U bekijkt de beschikkingen met een bestuursnummer en instellingscode op Instellingsinformatie.

Waar bestaat de bekostiging uit?

Lichte ondersteuning

De bekostiging voor lichte ondersteuning per swv hangt af van:

  • het aantal bo-leerlingen in een swv op de teldatum. Het swv ontvangt een bedrag per bo-leerling die op de teldatum is ingeschreven op een vestiging die onder het swv valt.
  • het aantal door het swv afgegeven toelaatbaarheidsverklaringen (tlv’s) voor sbo-leerlingen. Er wordt een bedrag afgetrokken voor elke tlv die het swv heeft afgegeven. Dit bedrag is gelijk aan het ondersteuningsbedrag dat een sbo-school per leerling ontvangt. Het overblijvende bedrag wordt uitbetaald aan het swv. Als dit een negatief bedrag is, dan wordt dit bedrag verminderd op de bekostiging bij de bo-scholen die onder het swv vallen. In dat geval wordt er niets uitbetaald aan het swv.

Berekening bedrag

Totaal aantal leerlingen bo swv x bedrag lichte ondersteuning swv po per leerling - aantal leerlingen sbo x bedrag ondersteuningsbekostiging sbo.
 

Verlopen tlv

Als de tlv van een sbo-leerling verlopen is en de leerling nog ingeschreven staat op een sbo-school (omdat er nog geen plek op een reguliere school is) ontvangt de sbo-school alsnog ondersteuningsbekostiging. Dit wordt afgetrokken van het ondersteuningsbudget van het swv dat de tlv heeft afgegeven.

Zware ondersteuning

De bekostiging voor zware ondersteuning per swv hangt af van:

  • het aantal bo- en sbo-leerlingen op de teldatum bij een swv. Het swv ontvangt een bedrag per bo- en sbo-leerling die op de teldatum is ingeschreven op een vestiging die onder het swv valt.
  • het aantal door het swv afgegeven toelaatbaarheidsverklaringen (tlv’s) voor so-leerlingen. Er wordt een bedrag afgetrokken voor elke tlv die het swv heeft afgegeven. Dit bedrag is gelijk aan het ondersteuningsbedrag dat een so-school per leerling ontvangt. Het overblijvende bedrag wordt uitbetaald aan het swv. Als dit een negatief bedrag is, dan wordt dit bedrag verminderd op de bekostiging bij de bo-scholen die onder het swv vallen. In dat geval wordt er niets uitbetaald aan het swv.

Residentiële plaatsing 

Ook leerlingen die op basis van een residentiële plaatsing (RP) op een so-school worden geplaatst vallen onder een tlv. Leerlingen die in gesloten instellingen verblijven, worden niet afgetrokken van het budget van het swv, omdat deze ondersteuningsbekostiging direct door het Rijk wordt betaald.
 
Berekening bedrag
(Totaal aantal leerlingen bo + totaal aantal leerlingen sbo) x bedrag per leerling - (aantal afgegeven so tlv-l x bedrag so tlv-l + aantal afgegeven so tlv-m x bedrag so tlv-m + aantal afgegeven so tlv-h x bedrag so tlv-h).
 

Verlopen tlv

Als de tlv van een sbo-leerling verlopen is en de leerling nog ingeschreven staat op een sbo-school (omdat er nog geen plek op een reguliere school is) ontvangt de sbo-school alsnog ondersteuningsbekostiging. Dit wordt afgetrokken van het ondersteuningsbudget van het swv dat de tlv heeft afgegeven.

Aanvullende bekostiging

Samenwerkingsverbanden po ontvangen aanvullende bekostiging voor schoolmaatschappelijk werk. Dit bedrag hangt af van de achterstandsscores van de bo-vestigingen die onder het swv vallen. Deze achterstandsscore wordt ook gebruikt voor het berekenen van de extra bekostiging van bo-scholen voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. 

Het CBS bepaalt de achterstandsscore op basis van de achterstandsindicator. Hiervoor geldt het aantal leerlingen op teldatum 1 februari. 

Regelgeving

 

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via ico@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 5 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 070 757 51 11 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur. 

Terugbelverzoek

Hebt u na 13.00 uur een vraag? Mail dan naar ico@duo.nl en zet bij het onderwerp: terugbelverzoek. Vermeld in de mail uw naam, telefoonnummer en eventueel instellingscode. We bellen u vandaag of de volgende werkdag terug.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee