Bekostiging vanaf 1 januari 2023

De bekostiging voor samenwerkingsverbanden bestaat vanaf 1 januari 2023 uit:

  • Lichte ondersteuning
  • Zware ondersteuning

  • Aanvullende bekostiging

Registreren in ROD

DUO kijkt voor de bekostiging naar het aantal ingeschreven leerlingen dat een school op 1 februari heeft geregistreerd in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD). Dit aantal wordt op 1 maart definitief vastgesteld. Dit ziet u terug in het Ovt.

Voor leerlingen waarvan de gegevens op die uiterste datum niet correct in ROD stonden, ontvangt een school geen bekostiging. U vindt meer informatie over uitwisselen met ROD bij Inschrijven leerling.

Waar bestaat de bekostiging uit?

Lichte ondersteuning

De bekostiging voor lichte ondersteuning per swv hangt af van het aantal bo-leerlingen in een swv op de teldatum en het aantal door het swv afgegeven toelaatbaarheidsverklaringen (tlv):

  • Het swv ontvangt een bedrag per bo-leerling die op de teldatum is ingeschreven op een vestiging die onder het swv valt. 
  • Voor elk tlv die het swv heeft afgegeven wordt een bedrag in mindering gebracht (het bedrag is gelijk aan het ondersteuningsbedrag dat een sbo-school per leerling ontvangt). 
  • Het resterende bedrag wordt uitbetaald aan het swv. Als het restant een negatief bedrag is, wordt er niets uitbetaald en wordt het tekort verhaald bij de bo-scholen die onder het swv vallen (zie vermindering bekostiging bij uitputting). 
Verlopen tlv
Als de tlv van een sbo-leerling verlopen is en de leerling nog ingeschreven staat op een sbo-school ontvangt de sbo-school ook ondersteuningsbekostiging dat verminderd wordt van het ondersteuningsbudget van het swv dat de tlv oorspronkelijk had afgegeven.
Zware ondersteuning

De bekostiging voor zware ondersteuning per swv hangt af van het aantal bo- en sbo-leerlingen op de teldatum bij een swv en het aantal door het swv afgegeven tlv’s:

  • Het swv ontvangt een bedrag per bo- en sbo-leerling die op de teldatum is ingeschreven bij een vestiging die onder het swv valt.
  • Voor elk tlv die het swv heeft afgegeven wordt een bedrag in mindering gebracht (het bedrag is gelijk aan het ondersteuningsbedrag dat een sbo-school per leerling ontvangt).
  • Het resterende bedrag wordt uitbetaald aan het swv. Als het restant een negatief bedrag is, wordt er niets uitbetaald en wordt het tekort verhaald bij de bo-scholen die onder het swv vallen (zie vermindering bekostiging bij uitputting).
Ook leerlingen die op basis van een residentiële plaatsing (RP) op een so-school worden geplaatst vallen onder een tlv. Leerlingen die in gesloten instellingen verblijven worden niet in mindering gebracht op het budget va het swv, omdat deze ondersteuningsbekostiging door het Rijk direct wordt betaald.
Aanvullende bekostiging

Samenwerkingsverbanden po ontvangen aanvullende bekostiging voor schoolmaatschappelijk werk. Dit bedrag is afhankelijk van de achterstandsscores van de bo-vestigingen die onder het swv vallen. De gehanteerde achterstandsscore is gelijk aan de score die voor de extra bekostiging van bo-scholen voor onderwijsachterstanden wordt gebruikt. Deze score wordt bepaald op basis van de door het CBS ontwikkelde achterstandsindicator en gaat uit van het aantal leerlingen op teldatum 1 februari.

Bekijk de regelgeving

Regelgeving

De regeling bekostiging personeel is nog niet vastgesteld en gepubliceerd in het Staatscourant.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee