Asielzoekers en overige vreemdelingen 2e, 3e of 4e jaar

Een basisschool kan bijzondere bekostiging aanvragen voor asielzoekers en overige vreemdelingen die tijdens het 2e, 3e of 4e jaar in Nederland onderwijs volgen op de school.

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Door het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zijn de voorwaarden voor het aanvragen van bijzondere en aanvullende bekostiging voor asielzoekers en overige vreemdelingen voor schooljaar 2021-2022 verruimd. Op deze manier kunnen scholen extra ondersteuning bieden aan asielzoekers en overige vreemdelingen die door corona vertraging hebben opgelopen. 

Wat wijzigt er voor schooljaar 2021-2022?

 • U kunt voor zowel het 2e, als het 3e en 4e jaar bekostiging aanvragen.
 • U kunt voor zowel asielzoekers als voor overige vreemdelingen bekostiging aanvragen.

Voorwaarde

Om deze bijzondere bekostiging aan te vragen, moet uw school voldoen aan de volgende voorwaarde:

 • De school heeft minimaal 1 asielzoeker of overige vreemdeling die langer dan 1 jaar en korter dan 4 jaar in Nederland woont.

Geen bewijsstukken meer nodig

Vanaf 1 augustus 2021 hoeft u voor deze bijzondere bekostiging geen bewijsstukken meer in de leerlingenadministratie te bewaren. Dit zijn de bewijsstukken over de verblijfsstatus en de datum van binnenkomst in Nederland.

De regels hierover zijn gewijzigd vanwege de privacygevoelige informatie die gevraagd werd en om de administratieve lasten bij scholen te beperken.

Belangrijk voor uw aanvraag
 • U geeft nog steeds in uw aanvraag aan hoeveel asielzoekers en overige vreemdelingen (die langer dan 1 jaar en korter dan 4 jaar in Nederland wonen) op de school zitten.
 • De definities van ‘asielzoeker’ en ‘overige vreemdeling’ blijven ongewijzigd. Dat betekent dat deze bekostiging nog steeds alleen aangevraagd mag worden voor leerlingen die binnen deze categorieën vallen. Er hoeven geen bewijsstukken meer verzameld en geregistreerd te worden. 
 • De wijziging geldt vanaf het schooljaar 2021-2022. De regeling van schooljaar 2020-2021 blijft ongewijzigd.

Aanvragen

 1. Log in op Mijn DUO en gebruik het formulier 'Bijzondere bekostiging asielzoekers en overige vreemdelingen gedurende het 2e, 3e of 4e jaar in Nederland 2021-2022'.
  Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'.
 2. U kunt per formulier 1 peildatum opgeven: 1e schooldag, 1 november, 1 februari of 1 mei.
 3. U telt de leerlingen die op deze datums staan ingeschreven op uw school.
 4. Het formulier moet binnen 4 weken na de peildatum bij DUO zijn.

Na uw aanvraag

U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag.

Het bevoegd gezag ontvangt de beschikking uiterlijk 4 maanden na ontvangst van de aanvraag.

Peildatums

Voor de peildatum eerste schooldag geldt het aantal leerlingen dat op de 1e dag na de zomervakantie is ingeschreven.

 • Peildatum eerste schooldag: de aanvraag moet uiterlijk op 29 september 2021 zijn ontvangen.
 • Peildatum 1 november 2021: de aanvraag moet uiterlijk op 29 november 2021 zijn ontvangen.
 • Peildatum 1 februari 2022: de aanvraag moet uiterlijk op 1 maart 2022 zijn ontvangen.
 • Peildatum 1 mei 2022: de aanvraag moet uiterlijk op 30 mei 2022 zijn ontvangen.

Een aanvraag die DUO te laat of vóór de betreffende peildatum ontvangt, wordt afgewezen.

Inloggen Mijn DUO

Handleidingen en formulieren voor het gebruik van Mijn DUO staan onderaan de pagina Inloggen.

Inloggen lukt niet

Vraag een token voor Mijn DUO via de beheerder van uw organisatie. Digitale formulieren op Mijn DUO zijn deels vooringevuld en u krijgt direct een ontvangstbevestiging. Op Mijn DUO regelt u uw zaken snel en veilig online.

Hebt u nog geen token voor Mijn DUO en wilt u toch al een aanvraag doen? Gebruik dan het pdf-formulier en stuur het per post naar DUO. 

Regelgeving

Kijk voor meer informatie over bijzondere bekostiging voor onderwijs aan asielzoekers en overige vreemdelingen gedurende het 2e, 3e of 4e jaar in Nederland in artikel 33 Link opent externe pagina  van de regeling 2021-2022.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee