Eerste opvang asielzoekers en overige vreemdelingen

Een basisschool kan per peildatum bijzondere bekostiging aanvragen voor eerste opvang asielzoekers en overige vreemdelingen die onderwijs volgen op de school. Om deze bijzondere bekostiging aan te vragen, moet uw school voldoen aan de volgende voorwaarden.

Raadpleeg de procesbeschrijving (224Kb, pdf) en bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen (148Kb, pdf).

Voorwaarden

 • De school heeft minimaal 4 asielzoekers en/of overige vreemdelingen:
 • deze leerlingen verblijven korter dan 1 jaar en 3 maanden in Nederland.

De definities van asielzoeker en overige vreemdeling staan in artikel 32 lid 1a en lid 1b Link opent externe pagina  van de regeling 2020-2021.

Documenten datum binnenkomst in Nederland

Van alle leerlingen die u opgeeft in de aanvraag, bewaart u in de leerlingenadministratie 1 of meerdere bewijsstukken waaruit blijkt dat de school in aanmerking komt voor de toekenning van bijzondere en aanvullende bekostiging. Van deze leerlingen dienen de gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP), zoals geregistreerd in BRON, als uitgangspunt.

Zend deze bewijsstukken niet mee met uw aanvraag. DUO vernietigt privacygevoelige stukken.

Bewijsstukken vormvrij

Als de registratie in de BRP ontbreekt of afwijkt van de door het bevoegd gezag aangeleverde gegevens, verklaart het bevoegd gezag met het indienen van de aanvraag ook dat 1 of meerdere bewijsstukken in de administratie van de school aanwezig is. Deze bewijsstukken moeten de opgegeven datum van binnenkomst in Nederland kunnen aantonen van de leerlingen die u opgeeft in de aanvraag.

De bewijsstukken zijn vormvrij. Als bewijsstuk kunnen bijvoorbeeld dienen: een beschikking van de Minister van Justitie en Veiligheid op grond van artikel 9 van de Vreemdelingenwet 2000, een rapportage van de Immigratie- en Naturalisatiedienst of een registratieformulier van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Ook andere documenten die de datum binnenkomst in Nederland kunnen aantonen, worden geaccepteerd. 

Kijk voor meer informatie over bijzondere bekostiging eerste opvang asielzoekers en overige vreemdelingen op basisscholen in artikel 32 Link opent externe pagina  van de regeling 2020-2021.

Aanvragen

 1. Log in op Mijn DUO en gebruik het formulier 'Eerste opvang asielzoekers en overige vreemdelingen op basisscholen'.
  Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'.
 2. U kunt per formulier 1 peildatum opgeven: 1e schooldag,
  1 november, 1 februari of 1 mei.
 3. U telt de leerlingen die op deze datums staan ingeschreven op uw BRIN-nummer.
 4. Het formulier moet binnen 4 weken na de peildatum bij DUO zijn.

U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag.

Het bevoegd gezag ontvangt de beschikking uiterlijk 4 maanden na ontvangst van de aanvraag.

Peildatums

Voor de peildatum eerste schooldag geldt het aantal leerlingen dat op de eerste dag na de zomervakantie is ingeschreven.

 • Peildatum eerste schooldag: de aanvraag moet uiterlijk op 29 september 2020 zijn ontvangen.
 • Peildatum 1 november 2020: de aanvraag moet uiterlijk op 30 november 2020 zijn ontvangen.
 • Peildatum 1 februari 2021: de aanvraag moet uiterlijk op 1 maart 2021 zijn ontvangen.
 • Peildatum 1 mei 2021: de aanvraag moet uiterlijk op 31 mei 2021 zijn ontvangen.

Op tijd insturen

Een aanvraag die DUO te laat of vóór de betreffende peildatum ontvangt, wordt afgewezen.

Inloggen Mijn DUO

Handleidingen en formulieren voor het gebruik van Mijn DUO staan onderaan de pagina Inloggen.

Inloggen lukt niet

Hebt u nog geen token voor Mijn DUO en wilt u toch al een aanvraag doen? Gebruik dan het pdf-formulier en stuur het per post naar DUO. 

Eerste opvang asielzoekers en overige vreemdelingen 2020-2021 (118Kb, pdf)

Vraag een token voor Mijn DUO via de beheerder van uw organisatie. Digitale formulieren op Mijn DUO zijn deels vooringevuld en u krijgt direct een ontvangstbevestiging. Op Mijn DUO regelt u uw zaken snel en veilig online.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee