Asielzoekers en overige vreemdelingen 1e opvang

Een bestuur van een basisschool kan bijzondere bekostiging aanvragen voor de 1e opvang van asielzoekers en overige vreemdelingen die onderwijs volgen op de school. 

Bijzondere en aanvullende bekostiging voor ontheemden uit Oekraïne

Kinderen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen, hebben recht op onderwijs. Oekraïense vluchtelingen zijn toegevoegd aan de definitie van asielzoekers. Voor deze leerlingen kan het bestuur van een school bijzondere en aanvullende bekostiging aanvragen.

Geen bewijsstukken nodig

Van het bestuur wordt niet verwacht dat zij onderzoek doen naar de verblijfsstatus van een leerling. Dat is vrijwel onmogelijk omdat veel ontheemden uit Oekraïne nog geen Nederlandse verblijfsdocumenten hebben. Een bestuur kan de bijzondere bekostiging aanvragen voor alle leerlingen waarvan zij  mag aannemen dat zij inderdaad ontheemd zijn vanuit Oekraïne, bijvoorbeeld omdat een ouder dit aangeeft tijdens een intakegesprek. Scholen hoeven hiervoor geen bewijsstukken te bewaren.

Wat wijzigt er voor schooljaar 2022-2023?

Door vereenvoudiging van de bekostiging stappen we voor het primair onderwijs vanaf januari 2023 over van schooljaarbekostiging naar kalenderjaarbekostiging. Dit betekent dat u deze bijzondere bekostiging voor schooljaar 2022-2023 ontvangt voor de periode van augustus 2022 tot en met december 2022. 

De bijzondere en de aanvullende bekostiging voor de peildatum 1 november 2022 geldt voor de periode november tot en met december. 

Voorwaarde voor bekostiging

Om deze bijzondere bekostiging aan te vragen, moet uw school voldoen aan de volgende voorwaarde:

 • De school heeft minimaal 4 asielzoekers en/of overige vreemdelingen en deze leerlingen verblijven korter dan 1 jaar in Nederland.

Geen bewijsstukken meer nodig

U hoeft voor deze bijzondere bekostiging geen bewijsstukken meer in de leerlingenadministratie te bewaren. Dit zijn de bewijsstukken over de verblijfsstatus en de datum van binnenkomst in Nederland.

De regels hierover zijn gewijzigd vanwege de privacygevoelige informatie die gevraagd werd en om de administratieve lasten bij scholen te beperken.

Belangrijk voor uw aanvraag
 • U geeft nog steeds in uw aanvraag aan hoeveel asielzoekers en overige vreemdelingen (die korter dan 1 jaar in Nederland wonen) op de school zitten.
 • De definitie van ‘asielzoeker’ is gewijzigd door Oekraïners er aan toe te voegen. De definitie ‘overige vreemdeling’ blijft ongewijzigd. Dat betekent dat deze bekostiging aangevraagd mag worden voor leerlingen die binnen deze categorieën vallen. Er hoeven geen bewijsstukken meer verzameld en geregistreerd te worden. 

Aanvragen

 1. Log in op Mijn DUO en gebruik het formulier 'Eerste opvang asielzoekers en overige vreemdelingen op basisscholen 2022-2023'.
  Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'.
 2. U kunt per formulier 1 peildatum opgeven: 1e schooldag 2022 of 1 november 2022.
 3. U telt de leerlingen die op deze datums staan ingeschreven op uw school.
 4. Het formulier moet binnen 4 weken na de peildatum bij DUO zijn.

Na uw aanvraag

U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag.

Het bestuur ontvangt de beschikking uiterlijk 4 maanden na ontvangst van de aanvraag.

Peildatums

Voor de peildatum eerste schooldag geldt het aantal leerlingen dat op de 1e dag na de zomervakantie is ingeschreven.

 • Peildatum eerste schooldag: de aanvraag moet uiterlijk op 29 september 2022 zijn ontvangen.
 • Peildatum 1 november 2022: de aanvraag moet uiterlijk op 29 november 2022 zijn ontvangen.

Een aanvraag die DUO te laat of vóór de betreffende peildatum ontvangt, wordt afgewezen.

Inloggen Mijn DUO

Digitale formulieren op Mijn DUO zijn deels vooringevuld en u krijgt direct een bevestiging. Op Mijn DUO regelt u uw zaken veilig online. Kijk op Inloggen.

Hebt u nog geen autorisatie voor Mijn DUO en wilt u toch al een aanvraag doen? Gebruik dan het pdf-formulier en stuur het per post naar DUO. 

Regelgeving

Kijk voor meer informatie over bijzondere bekostiging 'Eerste opvang asielzoekers en overige vreemdelingen op basisscholen' in artikel 32 Link opent externe pagina  van de regeling 2022-2023 en de publicatie 2022-1053213 (391Kb, pdf) van 13 april in de Staatscourant over Oekraïne. 

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee