Bijzondere bekostiging aanvragen

Eerste opvang asielzoekers en overige vreemdelingen

Een school voor basisonderwijs kan per peildatum bijzondere bekostiging aanvragen voor eerste opvang asielzoekers en overige vreemdelingen die onderwijs volgen op de school. Om deze bijzondere bekostiging aan te vragen, moet uw school voldoen aan de volgende voorwaarden.

Raadpleeg de procesbeschrijving (223Kb, pdf) en bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen (150Kb, pdf).

Voorwaarden

 • De school heeft minimaal 4 asielzoekers en/of overige vreemdelingen;
 • deze leerlingen verblijven korter dan 1 jaar in Nederland.

De definitie van asielzoeker of overige vreemdeling staat in artikel 34 lid 1a of lid 1b van de regeling 2019-2020.

Documenten datum binnenkomst in Nederland

Van alle leerlingen die u opgeeft in de aanvraag, bewaart u in de leerlingenadministratie één of meerdere bewijsstukken waaruit blijkt dat de school in aanmerking komt voor de toekenning van bijzondere en aanvullende bekostiging. Van deze leerlingen dienen de gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP), zoals geregistreerd in BRON, als uitgangspunt.

Zend deze bewijsstukken niet mee met uw aanvraag. DUO vernietigt privacygevoelige stukken.

Kijk voor meer informatie over bijzondere bekostiging eerste opvang asielzoekers en overige vreemdelingen op basisscholen in artikel 34 van de regeling 2019-2020.

Wat moet u doen?

 1. Log in op Mijn DUO en gebruik het formulier 'Eerste opvang asielzoekers en overige vreemdelingen op basisscholen'.
  Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'.
 2. U kunt per formulier 1 peildatum opgeven: 1e schooldag,
  1 november, 1 februari of 1 mei.
 3. U telt de leerlingen die op deze datums staan ingeschreven op uw BRIN-nummer.
 4. Het formulier moet binnen 4 weken na de peildatum bij DUO zijn.

U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag.

Het bevoegd gezag ontvangt de beschikking uiterlijk 4 maanden na ontvangst van de aanvraag.

Peildatums

Voor de peildatum eerste schooldag geldt het aantal leerlingen dat op de eerste dag na de zomervakantie is ingeschreven.

 • Peildatum eerste schooldag: de aanvraag moet uiterlijk op 29 september 2019 zijn ontvangen.
 • Peildatum 1 november 2019: de aanvraag moet uiterlijk op 29 november 2019 zijn ontvangen.
 • Peildatum 1 februari 2020: de aanvraag moet uiterlijk op 1 maart 2020 zijn ontvangen.
 • Peildatum 1 mei 2020: de aanvraag moet uiterlijk op 29 mei 2020 zijn ontvangen.

Op tijd insturen

Een aanvraag die DUO te laat of vóór de betreffende peildatum ontvangt, wordt afgewezen.

Inloggen Mijn DUO

Handleidingen en formulieren voor het gebruik van Mijn DUO staan onderaan de pagina Inloggen.