Vreemdelingen op speciale scholen voor basisonderwijs 1e, 2e, 3e of 4e jaar

Een speciale school voor basisonderwijs kan bijzondere bekostiging aanvragen voor de opvang van vreemdelingen tijdens het 1e, 2e, 3e, of 4e jaar in Nederland. Dit geldt voor vreemdelingen die korter dan 4 jaar in Nederland wonen.

Bijzondere en aanvullende bekostiging voor ontheemden uit Oekraïne

Kinderen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen, hebben recht op onderwijs. Oekraïense vluchtelingen zijn toegevoegd aan de definitie van asielzoekers. Voor deze leerlingen kan het bestuur van een school bijzondere en aanvullende bekostiging aanvragen.

De regeling 2021-2022 is voor de peildatum 1 mei 2022 uitgebreid met de doelgroep van ontheemden uit Oekraïne. Oekraïners zijn toegevoegd aan de definitie van asielzoekers. Daarom kan voor ontheemden uit Oekraïne voor deze peildatum ook bijzondere bekostiging worden aangevraagd.

Van het bestuur wordt niet verwacht dat zij onderzoek doen naar de verblijfsstatus van een leerling. Dat is vrijwel onmogelijk omdat veel ontheemden uit Oekraïne nog geen Nederlandse verblijfsdocumenten hebben. Een bestuur kan de bijzondere bekostiging aanvragen voor alle leerlingen waarvan het redelijkerwijs mag aannemen dat zij inderdaad ontheemd zijn vanuit Oekraïne, bijvoorbeeld omdat een ouder dit aangeeft tijdens een intakegesprek. Scholen hoeven hierbij geen bewijsstukken te bewaren.

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Door het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zijn de voorwaarden voor het aanvragen van bijzondere en aanvullende bekostiging voor asielzoekers en overige vreemdelingen voor schooljaar 2021-2022 verruimd. Op deze manier kunnen scholen extra ondersteuning bieden aan asielzoekers en overige vreemdelingen die door corona vertraging hebben opgelopen. 

Wat wijzigt er voor schooljaar 2021-2022 door NPO?

U kunt voor zowel het 1e als het 2e, 3e of 4e jaar bekostiging aanvragen voor opvang van vreemdelingen die maximaal 4 jaar in Nederland wonen.

Voorwaarde

Om deze bijzondere bekostiging aan te vragen, moet uw school voldoen aan de volgende voorwaarde:

 • De school heeft minimaal 4 vreemdelingen en deze leerlingen wonen korter dan 4 jaar in Nederland.

Geen bewijsstukken meer nodig

Vanaf 1 augustus 2021 hoeft u voor deze bijzondere bekostiging geen bewijsstukken meer in de leerlingenadministratie te bewaren. Dit zijn de bewijsstukken over de verblijfsstatus en de datum van binnenkomst in Nederland.

De regels hierover zijn gewijzigd vanwege de privacygevoelige informatie die gevraagd werd en om de administratieve lasten bij scholen te beperken.

Belangrijk voor uw aanvraag
 • U geeft nog steeds in uw aanvraag aan hoeveel vreemdelingen (die korter dan 4 jaar in Nederland wonen) op de school zitten.
 • De definitie ‘overige vreemdeling’ blijft ongewijzigd. Dat betekent dat deze bekostiging aangevraagd mag worden voor leerlingen die binnen deze categorieën vallen. Er hoeven geen bewijsstukken meer verzameld en geregistreerd te worden.
 • De wijziging voor NPO geldt vanaf het schooljaar 2021-2022. 
 • De wijziging van de definitie ‘asielzoeker’ in de regeling voor de ontheemden uit Oekraïne geldt voor de peildatum 1 mei 2022.

Aanvragen

 1. Log in op Mijn DUO en gebruik het formulier ‘Opvang vreemdelingen op speciale scholen voor basisonderwijs gedurende het 1e, 2e, 3e of 4e jaar 2021-2022’.
   Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'.
 2. U kunt per formulier 1 peildatum opgeven: 1e schooldag, 1 november, 1 februari of 1 mei.
 3. U telt de leerlingen die op deze datums staan ingeschreven op uw school.
 4. Het formulier moet binnen 4 weken na de peildatum bij DUO zijn.

Na uw aanvraag

U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag.

Het bevoegd gezag ontvangt de beschikking uiterlijk 4 maanden na ontvangst van de aanvraag.

Peildatums

Voor de peildatum eerste schooldag geldt het aantal leerlingen dat op de 1e dag na de zomervakantie is ingeschreven.

 • Peildatum eerste schooldag: de aanvraag moet uiterlijk op 29 september 2021 zijn ontvangen.
 • Peildatum 1 november 2021: de aanvraag moet uiterlijk op 29 november 2021 zijn ontvangen.
 • Peildatum 1 februari 2022: de aanvraag moet uiterlijk op 1 maart 2022 zijn ontvangen.
 • Peildatum 1 mei 2022: de aanvraag moet uiterlijk op 30 mei 2022 zijn ontvangen.

Een aanvraag die DUO te laat of vóór de betreffende peildatum ontvangt, wordt afgewezen.

Inloggen Mijn DUO

Digitale formulieren op Mijn DUO zijn deels vooringevuld en u krijgt direct een bevestiging. Op Mijn DUO regelt u uw zaken veilig online. Kijk op Inloggen.

Hebt u nog geen autorisatie voor Mijn DUO en wilt u toch al een aanvraag doen? Gebruik dan het pdf-formulier en stuur het per post naar DUO. 

Regelgeving

Kijk voor meer informatie over bijzondere bekostiging opvang vreemdelingen op speciale scholen voor basisonderwijs in artikel 34 Link opent externe pagina  van de regeling 2021-2022 en de publicatie 2022-1053213 (391Kb, pdf) van 13 april in de Staatscourant over Oekraïne.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee