In het kort

Met ‘Gegevens bekostiging raadplegen’ wijzen we u op verschillende mogelijkheden waarmee u deze gegevens kunt raadplegen en controleren. 

GTB-overzicht

Dashboard bekostiging gaat GTB-overzicht vervangen

Het GTB-overzicht wordt vervangen door het Dashboard bekostiging. Dit nieuwe dashboard kunt u vanaf maart 2022 raadplegen in Mijn DUO. Het GTB-overzicht komt per 1 april te vervallen. 

Tot april vindt u op het GTB-overzicht de aantallen die zijn bijgewerkt tot de sluiting van ROD op 6 december 2021. Daarna wordt het overzicht niet meer ververst.

Het GTB-overzicht is een overzicht op school- of vestigingsniveau van het aantal leerlingen waarvoor u bekostiging krijgt. GTB staat voor Geconsolideerde Tellingen Bekostiging. Op het GTB-overzicht staan geen bedragen of gegevens over individuele leerlingen. U vindt het GTB-overzicht op het dashboard in Mijn Helpdesk po via de tegel ‘Bekostiging’.

Individueel overzicht bekostiging

Basisscholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen van elke leerling de bekostigingsstatus opvragen in hun leerlingenadministratiesysteem (LAS). Op het overzicht staan alle inschrijvingen van een schooljaar. Welke leerlingen voor bekostiging in aanmerking komen en op het GTB-overzicht worden meegeteld, wordt duidelijk met het Individueel overzicht bekostiging

Controleren Overzicht vaststelling tellingen (Ovt)

Elk schoolbestuur ontvangt jaarlijks een Overzicht vaststelling tellingen (Ovt). Dit Ovt bevat de definitieve vaststelling van het aantal leerlingen op teldatum 1 oktober van het betreffende schooljaar en voor de bekostiging relevante leerlinggegevens. Bekijk de stappen voor de controle van het Ovt.

Overzicht financiële beschikkingen (Ofb)

Het Overzicht financiële beschikkingen (Ofb) is een overzicht met financiële beslissingen van DUO. U kunt het Ofb en de onderbouwing digitaal raadplegen op instellingsinformatie.duo.nl. Bekijk meer informatie over het Ofb.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee