GTB-overzicht

Het GTB-overzicht is een overzicht op school- of vestigingsniveau van het aantal leerlingen waarvoor u bekostiging krijgt. GTB staat voor Geconsolideerde Tellingen Bekostiging. Op het GTB-overzicht staan geen bedragen of gegevens over individuele leerlingen. U vindt het GTB-overzicht op het dashboard in Mijn BRON via de tegel ‘Bekostiging’.

Heeft u informatie op leerlingniveau nodig? Vraag dan een registratieoverzicht of een Individueel overzicht bekostiging op.

Wijzigingen

Het 1e GTB-overzicht voor een nieuw schooljaar verschijnt in de 1e week van augustus. Het GTB-overzicht wordt maximaal 2 keer per week bijgewerkt, op woensdag en vrijdag. Zijn er wijzigingen die gevolgen hebben voor de bekostiging? Dan wordt er op deze dagen een nieuw GTB-overzicht aangemaakt. Als u in het GTB-overzicht op een peildatum klikt, ziet u tot wanneer de gegevens zijn bijgewerkt.

Peildatums

Op het GTB-overzicht van een school voor het (speciaal) basisonderwijs staan de volgende peildatums:

1e schooldag Alleen als de aantallen zijn gewijzigd ten opzichte van de vorige peildatum
1 oktober Staat altijd op het GTB-overzicht
1 maart Staat altijd op het GTB-overzicht
Elke andere 1e van de maand (behalve juli en augustus) Alleen als de aantallen zijn gewijzigd ten opzichte van de vorige peildatum

Op het GTB-overzicht van een school voor het (voortgezet) speciaal onderwijs staat maar 1 peildatum, namelijk 1 oktober.

Nieuwe inschrijving

In het (speciaal) basisonderwijs wordt er een nieuw GTB-overzicht aangemaakt na een nieuwe inschrijving, behalve als u de leerling inschrijft na 1 juni. In het (voortgezet) speciaal onderwijs wordt er een nieuw GTB-overzicht aangemaakt als u de leerling inschrijft voor 1 oktober. Schrijft u de leerling later in, dan ziet u hem pas terug op het GTB-overzicht van het nieuwe schooljaar. Schrijft u een leerling in die in de toekomst onderwijs gaat volgen op uw school? Dan ziet u de inschrijving pas terug op een GTB-overzicht met een peildatum na de 1e schooldag.

U krijgt ook bekostiging voor een leerling die in een residentiële instelling verblijft of in het buitenland woont.

GTB-signalen oplossen

Als een leerling niet meetelt voor de bekostiging, dan vindt u op het GTB-overzicht een afkeursignaal. Telt een leerling wel mee, maar zit er mogelijk een fout in de uitwisseling van de gegevens? Dan krijgt u een attentiesignaal. Voor een correcte bekostiging moet u het GTB-overzicht dus altijd controleren en eventuele signalen oplossen. Elk signaal heeft een code. Gebruik de signalenzoeker voor meer informatie.

Leeftijdscategorieën

Er wordt op het GTB-overzicht onderscheid gemaakt tussen leerlingen jonger dan 8 jaar en leerlingen van 8 jaar en ouder. In het basisonderwijs is deze verdeling gebaseerd op de leeftijd van de leerling op 1 oktober van het schooljaar. In het speciaal onderwijs is dat 31 december. De leeftijd van de leerling heeft gevolgen voor de bekostiging.

U kunt de GTB-overzichten van de afgelopen 3 schooljaren raadplegen in Mijn BRON.

Informatie over het controleren van het GTB-overzicht staat op Aantal leerlingen controleren.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee