Naar Onderwijsaanbod

Experiment onderwijszorgarrangementen

In 2023 start het experiment onderwijszorgarrangementen. Het doel is om onderwijs en zorg (beter) te combineren voor leerlingen met een (grote) ondersteuningsbehoefte. 

Aanvragen gaat via DUO en kan tot en met 15 december 2022.

Waarom dit experiment?

Door ingewikkelde hulpvragen kunnen leerlingen vastlopen of uitvallen. In het experiment is meer ruimte voor maatwerk in het onderwijs. Een school kan bijvoorbeeld een andere locatie gebruiken. Ook kunnen bekostigingsvoorschriften, onderwijstijd of kerndoelen verschillen van wat wet- en regelgeving bepaalt. Het experiment duurt 5 jaar en maximaal 80 initiatieven kunnen deelnemen. 

Voorwaarden

Voor deze aanvraag geldt:

 • Een aanvraag mag alleen door het bestuur van een school of samenwerkingsverband worden gedaan.
 • De aanvraag moet uiterlijk op 15 december 2022 door DUO zijn ontvangen.
 • De aanvraag gebeurt in samenwerking met het samenwerkingsverband of de school, de betrokken zorgaanbieder en geldverstrekker van deze zorgaanbieder (de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor).
 • Er is een inschrijving op de school. Let op dat u bij de aanvraag geen gegevens invult die terug te leiden zijn tot de persoon.
 • Bij de aanvraag is een samenwerkingsovereenkomst en projectplan toegevoegd.
 • Bij de aanvraag is het advies van de medezeggenschapsraad van de school of het samenwerkingsverband toegevoegd. Dit kan ook een bewijs van instemming van de ondersteuningsplanraad zijn.

Aanvragen

Log in op Mijn DUO en gebruik het formulier 'Aanvraag experiment onderwijszorgarrangementen'. 

 U voegt 4 documenten toe als bijlagen van dit formulier:

1. Formulier aanvraaggegevens

Vul het Formulier aanvraaggegevens onderwijszorgarrangement in en voeg dit toe aan uw aanvraag.

2. Samenwerkingsovereenkomst

In de samenwerkingsovereenkomst staan de gemaakte afspraken over:

 • De financiering van de activiteiten in het onderwijszorgarrangement. 
 • Een verdeling van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. Duidelijk moet zijn wie in welke gevallen de leiding heeft in de begeleiding van de jongeren in het onderwijszorgarrangement.

Gebruik voor de aanvraag het format 'samenwerkingsovereenkomst' en voeg dit toe aan uw aanvraag:

3. Projectplan

 • In het projectplan staat een uitleg over het doel en de plannen van het onderwijszorgarrangement. 
 • Het projectplan beschrijft de doelgroep van het onderwijszorgarrangement. Bijvoorbeeld jongeren die vrijgesteld zijn van onderwijs, thuiszitters of jongeren die kunnen uitvallen. 
 • Het projectplan legt uit hoe het onderwijszorgarrangement eruitziet.
 • Er staat welke leerlijnen of onderwijsmethodes de school gaat gebruiken en hoe het de ontwikkeling van jongeren volgt. Bijvoorbeeld door toetsen of andere methodes. 
 • En met welke medewerkers de school werkt in het onderwijszorgarrangement. Wat de vakkennis is van deze medewerkers. En hoe het de kwaliteit van het onderwijs en de zorg helpt.

Gebruik voor de aanvraag het format 'projectplan' en voeg dit toe aan uw aanvraag:

4. Adviezen van de medezeggenschapsraad

 

Voeg bij uw aanvraag toe:

 • het advies van de medezeggenschapsraad van de school en voor zover van toepassing het advies van de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband 
 • óf een bewijs van instemming van de ondersteuningsplanraad

De aanvraag moet uiterlijk 15 december 2022 door DUO zijn ontvangen. DUO neemt aanvragen die na 15 december binnenkomen niet in behandeling. 

Na uw aanvraag

Bij de toetsing wordt gelet op de volgende punten:

 • Hoe het initiatief verwacht mee te helpen aan het doel van het experiment.
 • Of er een evenwichtige verdeling is tussen de soorten onderwijszorgarrangementen, de onderwijssectoren en de doelgroepen.
 • Hoe de deelnemende onderwijszorgarrangementen over de regio’s zijn verdeeld.
 • Gelijke verdeling over de samenwerkingsverbanden.
Uiterlijk op 31 januari 2023 wordt beslist over de aanvraag.

Registreren in ROD

Neemt een leerling deel aan het experiment Onderwijszorgarrangement? Dan moet de school de deelname registreren in ROD. Kijk voor meer informatie op de pagina Inschrijvingsgegevens onder ‘Experiment’. 

Vragen?

Hebt u vragen over de aanvraag? Neem dan contact op met het Ico.

Meer informatie over het experiment is te vinden op Rijksoverheid.nl Link opent externe pagina  en op Steunpunt Passend Onderwijs Link opent externe pagina .

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee