Gesprekken in het voedingsgebied

Onderdeel van uw aanvraag voor een nieuwe school is dat u gesprekken voert met partijen in het voedingsgebied van uw initiatief. De 4 postcodecijfers van gewenste locatie van uw nieuwe school bepalen dit gebied. Voor het basisonderwijs geldt een straal van 6 kilometer en voor voortgezet onderwijs van 15 kilometer vanaf die plek.

Uitnodiging gesprek

U moet verschillende partijen uitnodigen voor overleg:

  • de bestaande schoolbesturen in het voedingsgebied van de nieuwe school
  • de gemeente waar u uw nieuwe school wilt vestigen
  • het samenwerkingsverband waar de nieuwe school na de start deel van zal uitmaken

Gesprekken met bestaande besturen kunnen u helpen bij het uitwerken van uw concept. Overleg kan er voor zorgen dat een bestaande school de wensen van ouders en leerlingen inpast. Een nieuwe school is dan niet meer nodig. Of het kan leiden tot een samenwerkingsvorm, bijvoorbeeld in gebieden met leerlingendaling.

Een gesprek met de gemeente kan er voor zorgen dat er op tijd huisvesting is. Het gesprek kan ook gaan over het bestrijden van onderwijsachterstanden. 

Uw nieuwe school wordt verplicht onderdeel van een samenwerkingsverband. In het gesprek laat u zich informeren over onder andere de ondersteuning van leerlingen. 

Gebruik bij het voorbereiden van de gesprekken deze Handreiking gesprek in de regio.

U verstuurt uw uitnodiging zelf aan deze partijen. De verzonden uitnodigingen voor de gesprekken voegt u toe via Mijn DUO, nadat u het initiatief hebt gemeld. Als deze uitnodigingen niet zijn gedaan en niet zijn toegevoegd aan uw aanvraag wordt uw aanvraag afgewezen. Hebt u wel partijen uitgenodigd, maar zijn er (deels) geen gesprekken geweest, dan kunt u toch een aanvraag indienen. 

U moet de uitnodigingen versturen voor 15 september van het kalenderjaar waarin u de aanvraag doet en de uitnodigingen mogen bij het indienen van uw aanvraag niet meer dan 1 jaar oud zijn.

Het voedingsgebied

Het voedingsbied van uw initiatief wordt niet alleen gebruikt om te bepalen welke schoolbesturen u moet uitnodigen voor een gesprek, ook voor het verzamelen van ouderverklaringen is dit gebied belangrijk. Alleen ouders van kinderen die wonen in het voedingsgebied mogen uw initiatief via een ouderverklaring steunen.

Gebruik de postcodehulp om te kijken welke postcodes in het voedingsgebied van uw initiatief vallen.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee