Groeibekostiging

Een bestuur van een basisschool kan groeibekostiging ontvangen als het aantal leerlingen van het bestuur groeit. Er is groeibekostiging personeel en groeibekostiging materieel (mi).

Met een instellingscode (voorheen BRIN-nummer) raadpleegt u het Overzicht financiële beschikkingen en Bekostigingsinformatie op Instellingsinformatie.

Groeibekostiging personeel

Deze bekostiging wordt toegekend aan het bestuur, niet aan een school. Groeit een van de scholen van het bestuur niet óf loopt het aantal leerlingen zelfs terug, dan heeft dit invloed op de groei op bestuursniveau.

Er zijn 2 soorten groeibekostiging, namelijk bekostiging voor reguliere groei en voor bijzondere groei.

Groei

Bekostiging voor reguliere groei ontvangt u als er groei is op de eerste van de maand in de periode augustus t/m april van een schooljaar.

Bijzondere groei

Bekostiging voor bijzondere groei ontvangt u als er groei is op de eerste van de maand in de periode mei t/m juni.

Niet aanvragen

Groeibekostiging vraagt een bestuur niet aan. Deze bekostiging wordt automatisch toegekend op basis van de inschrijvingen in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON)

De inschrijvingen moeten binnen 4 weken na de peildatum van de groeibekostiging in ROD zijn opgenomen. Staan deze inschrijvingen te laat in ROD, dan tellen ze pas mee vanaf de volgende peildatum.

Voor peildatum 1 oktober geldt een afwijkende termijn. Voor deze peildatum wordt gekeken of de inschrijvingen uiterlijk 1 december in ROD zijn geregistreerd.

Groeibekostiging materieel

Elke basisschool kan recht hebben op groeibekostiging materiële instandhouding (mi). Groeibekostiging mi in het basisonderwijs wordt berekend op schoolniveau.

Voor de berekening van groei vergelijken we het aantal leerlingen op 1 oktober van het voorgaande jaar, verhoogd met 3%, met het aantal leerlingen op 1 maart daaropvolgend. 

Als op 1 maart het aantal leerlingen met tenminste 13 leerlingen is gegroeid ten opzichte van het verhoogde aantal leerlingen op 1 oktober van het voorafgaande jaar, herrekenen we de mi-bekostiging voor het volledige kalenderjaar.

Niet aanvragen

Groeibekostiging vraagt een bestuur niet aan. Deze bekostiging wordt automatisch toegekend op basis van de inschrijvingen in ROD. 

Tot 1 april heeft de school de tijd om de leerlingen tijdig en correct in ROD te registreren. Hierna stelt DUO vast of er sprake is van groeibekostiging.

Regelgeving

Meer informatie over bekostiging voor reguliere groei, zie artikel 29 Link opent externe pagina  van het Besluit bekostiging WPO.

Meer informatie over bekostiging voor bijzondere groei, zie artikel 30 Link opent externe pagina  van het Besluit bekostiging WPO.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee