Materiële bekostiging

Deze bekostiging voor scholen en instellingen is bedoeld voor het voldoen van de materiële lasten. Dit noemen we ook wel materiële bekostiging of ‘mi-bekostiging.’

Met een instellingscode (voorheen BRIN-nummer) raadpleegt u het Overzicht financiële beschikkingen en Bekostigingsinformatie op Instellingsinformatie.

Schooljaarbekostiging 2022-2023

Scholen ontvangen van de schooljaarbekostiging 2022-2023, de bekostiging voor 5 maanden (augustus 2022 t/m december 2022). Dit is nog op basis van teldatum 1 oktober 2021. 

Telling 1 oktober

Met ‘mi-bekostiging’ betaalt een school of instelling alle materiële zaken in en om de school. De mi-bekostiging wordt per kalenderjaar toegekend. De materiële bekostiging is gebaseerd op het aantal bekostigde ingeschreven leerlingen in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) op 1 oktober van het vorige bekostigingsjaar. Dit aantal is op 1 december 2021 definitief vastgesteld.

Telling 1 februari 2022

Vanaf 1 januari 2023 wijzigt de bekostiging in het primair onderwijs. Eén van de aanpassingen is de wijziging van de teldatum 1 oktober naar 1 februari. 

De bekostiging voor kalenderjaar 2023 wordt gebaseerd op het aantal bekostigde ingeschreven leerlingen dat een school of instelling op 1 februari 2022 heeft geregistreerd in het ROD.

Registratie ROD teldatum 1.2.2022

Scholen konden tot uiterlijk 8 april 2022 18.00 uur de juiste leerlinggegevens van teldatum 1 februari 2022 in ROD registreren. Als de school op uiterlijk 8 april 2022 18.00 uur de leerlinggegevens niet goed heeft geregistreerd in ROD, dan ontvangt de school voor deze leerlingen geen bekostiging in 2023. 

Meer informatie over uitwisselen met ROD is te vinden bij Inschrijven leerling onder Leerlingenadministratie.

Vereenvoudiging bekostiging
Programma's van eisen

In de programma's van eisen (pve) staat op welke uitgaven van een gemiddelde school de mi-bekostiging is gebaseerd. Onder het groepsafhankelijke pve vallen het onderhoud van het gebouw, energie, waterverbruik en publiekrechtelijke heffingen, behalve de onroerende zaakbelasting.

De onderbouwing van de mi-bekostiging staat in 3 programma’s van eisen (pve’s):

  • Groepsafhankelijk pve.
    Het groepsafhankelijke pve bestaat uit een bedrag per school afhankelijk van het aantal te huisvesten groepen leerlingen.
  • Leerlingafhankelijk pve.
    Het leerlingafhankelijke pve bestaat uit een vast bedrag per school maal het aantal leerlingen.
  • Aanvullend pve.
    Het aanvullende pve is een vergoeding voor Nederlands Onderwijs aan Anders Taligen (NOAT) dat bestaat uit een bedrag per school plus het aantal NOAT-leerlingen maal een bedrag per leerling. 
Regelgeving

Kijk voor de programma’s van eisen 2022 bij 'Regeling Link opent externe pagina  vaststelling bedragen programma's van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2022'.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee