Naar Bekostiging en subsidies

Bekostiging basisonderwijs

  1. Personele bekostiging
  2. Materiële bekostiging
  3. Groeibekostiging
  4. Prestatiebox

Personele bekostiging

De personele bekostiging die scholen en instellingen ontvangen is onderdeel van de lumpsumbekostiging.

Per 1 januari 2023 wijzigt de bekostiging van het primair onderwijs.
Lees meer over Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs Link opent externe pagina op rijksoverheid.nl.

Met een BRIN-nummer raadpleegt u het Overzicht financiële beschikkingen en Bekostigingsinformatie op Instellingsinformatie.

Telling 1 oktober

De personele bekostiging is gebaseerd op het aantal bekostigde ingeschreven leerlingen dat een school of instelling op 1 oktober van het voorgaande schooljaar heeft geregistreerd in BRON en op 1 december van datzelfde schooljaar definitief is vastgesteld.

Scholen hebben tot uiterlijk 1 december de gelegenheid om correcties en bijstellingen in de registratie aan te brengen. Voor leerlingen die op die uiterste datum niet correct in BRON zijn opgenomen ontvangt een school geen bekostiging. Meer informatie over uitwisselen met BRON bij Leerlingenadministratie.

Personele bekostiging

Voor zover van toepassing bestaat personele bekostiging onder meer uit de volgende onderdelen:

Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid

De bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid bestaat onder meer uit de volgende onderdelen:

  • Basisbedrag;
  • Basisbedrag per leerling.

Werkdrukbudget

In de bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid is budget opgenomen voor bestrijding van de werkdruk. Zie ook artikel 7 Link opent externe pagina van de Regeling bekostiging personeel.