Naar Bekostiging en subsidies

Bekostiging basisonderwijs

  1. Personele bekostiging
  2. Materiële bekostiging
  3. Groeibekostiging

Personele bekostiging

De personele bekostiging die scholen en instellingen ontvangen is onderdeel van de lumpsumbekostiging.

Met een instellingscode (voorheen BRIN-nummer) raadpleegt u het Overzicht financiële beschikkingen en Bekostigingsinformatie op Instellingsinformatie.

Per 1 januari 2023 wijzigt de bekostiging van het primair onderwijs.
Lees meer over Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs Link opent externe pagina  op rijksoverheid.nl.

Telling 1 oktober

De personele bekostiging is gebaseerd op het aantal bekostigde ingeschreven leerlingen dat een school of instelling op 1 oktober van het voorgaande schooljaar heeft geregistreerd in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON) en op 1 december van datzelfde schooljaar definitief is vastgesteld.

Scholen hebben tot uiterlijk 1 december de gelegenheid om correcties en bijstellingen in de registratie aan te brengen. Voor leerlingen die op die uiterste datum niet correct in ROD (voorheen BRON) zijn opgenomen ontvangt een school geen bekostiging. Meer informatie over uitwisselen met ROD bij Leerlingenadministratie.

Personele bekostiging

Voor zover van toepassing bestaat personele bekostiging onder meer uit de volgende onderdelen:

Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid

De bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid bestaat onder meer uit de volgende onderdelen:

  • Basisbedrag;
  • Basisbedrag per leerling.

Werkdrukbudget

In de bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid is budget opgenomen voor bestrijding van de werkdruk. 

Regelgeving

Meer informatie over over de werkdrukbudget, zie artikel 7 Link opent externe pagina  van de Regeling bekostiging personeel.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee