In het kort

Scholen kunnen bijzondere bekostiging ontvangen. Deze bekostiging wordt niet automatisch toegekend. U vraagt deze zelf aan. 

'Beloning aan leraren vso' en 'Bedrag professionalisering en begeleiding' kent DUO vanaf schooljaar 2021-2022 automatisch toe als uw school hier recht op heeft.

Per 1 januari 2023 wijzigt de bekostiging van het primair onderwijs.
Lees meer over Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs Link opent externe pagina  op rijksoverheid.nl.

Bijzondere bekostiging per onderwijssoort

De categorieën voor bijzondere bekostiging per onderwijssoort:

Basisonderwijs

Speciale scholen voor basisonderwijs

Vso-scholen (cluster 3)

(Speciale) scholen voor basisonderwijs en vso-scholen

Regeling

Op wetten.overheid.nl vindt u de bijzondere bekostiging in hoofdstuk 5 Link opent externe pagina van de regeling 2021-2022.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee