In het kort

Scholen kunnen bijzondere bekostiging aanvragen. Deze bekostiging wordt niet automatisch toegekend. U moet dit zelf aanvragen.

De bekostiging van het primair onderwijs vereenvoudigt vanaf 1 januari 2023.

Lees meer over Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs op rijksoverheid.nl.

Bijzondere bekostiging per onderwijssoort

De categorieën voor bijzondere bekostiging per onderwijssoort:

Basisonderwijs

Speciale scholen voor basisonderwijs

Vso-scholen (cluster 3)

Regeling

Op wetten.overheid.nl vindt u de bijzondere bekostiging in hoofdstuk 5 van de regeling 2020-2021.