Bijzondere bekostiging aanvragen

Scholen kunnen in bepaalde situaties bijzondere bekostiging aanvragen. Deze wordt niet automatisch toegekend op basis van gegevens in BRON.

Hoe het werkt

Zelf aanvragen

U moet de bekostiging zelf aanvragen. De voorwaarden en wat u moet doen staan per onderwerp aangegeven.

Raadpleeg voor Bijzondere bekostiging, hoofdstuk 6 van de regeling bekostiging personeel PO 2019–2020 etc'

Waarvoor bijzondere bekostiging aanvragen?

Per onderwijssoort gelden verschillende categorieën waarvoor u bijzondere bekostiging kunt aanvragen.

Basisonderwijs

Speciale scholen voor basisonderwijs

Vso-scholen (cluster 3)

In veel gevallen moet u bewijsstukken opnemen in uw schooladministratie. Zend deze bewijsstukken niet mee met uw aanvraag. DUO vernietigt deze privacygevoelige stukken.

Wat moet u doen?

  1. Lees per onderwerp de voorwaarden waaraan de aanvraag moet voldoen.
  2. Log in op Mijn DUO en gebruik het juiste formulier voor de aanvraag. Elke categorie Bijzondere bekostiging heeft een apart formulier.
    U krijgt na de aanvraag direct per e-mail een ontvangstbevestiging. Deze geldt als bewijs voor uw aanvraag.

Inloggen Mijn DUO

Handleidingen en formulieren voor het gebruik van Mijn DUO staan onderaan de pagina Inloggen.

Inloggen lukt niet

Hebt u nog geen token voor Mijn DUO token en wilt u toch al een aanvraag doen? Gebruik dan per onderwerp het pdf-formulier en stuur het per post naar DUO.

Vraag een token voor Mijn DUO via de beheerder van uw organisatie. Digitale formulieren op Mijn DUO zijn deels vooringevuld en u krijgt direct een bevestiging. Via Mijn DUO regelt u uw zaken snel en veilig online.