Schooladvies registreren

Basisscholen geven in een schooladvies aan welk type voortgezet onderwijs het beste bij een leerling past. Scholen moeten het schooladvies uitwisselen met BRON.

Wanneer schooladvies geven en registreren

Het schooladvies moet voor 1 maart worden gegeven en opgenomen worden in het onderwijskundig rapport. Hierna hebt u 2 weken de tijd om de adviezen uit te wisselen met BRON. Uiterlijk 14 maart moeten alle schooladviezen in BRON staan.

Herzien schooladvies registreren

Omdat er in het schooljaar 2019-2020 geen eindtoets wordt gemaakt, kan het schooladvies niet worden heroverwogen. Het is niet mogelijk het herzien advies uit te wisselen met BRON. Berichten met een herzien advies worden afgekeurd.

Tussen half april en half mei wordt de eindtoets afgenomen. Maakt een leerling de eindtoets beter dan verwacht, dan moet u samen met de ouders en de leerling het schooladvies opnieuw overwegen. U mag het schooladvies alleen naar boven toe bijstellen. Wissel ook het herziene advies uit met BRON.

Wat moet u doen?

  1. Wissel uw schooladvies voor 15 maart uit met BRON. Alle codes vindt u in de Tabel schooladvies in BRON.
  2. Registreer een herzien advies in het extra veld in uw LAS. Laat het oorspronkelijke advies staan en wissel het nieuwe advies uit binnen 14 dagen na het herzien.
  3. Controleer op het dashboard in Mijn BRON of het aantal schooladviezen en herziene adviezen klopt.

Schooladviezen in het speciaal onderwijs

Ook scholen voor speciaal onderwijs wisselen het schooladvies uit met BRON:

  • Gaat de leerling naar het vso met het uitstroomprofiel ‘Arbeidsmarkt’ of ‘Dagbesteding’? Dan krijgt hij het schooladvies ‘code 01 vso’.
  • Gaat de leerling naar het vso met het uitstroomprofiel ‘Vervolgonderwijs’? Of naar het reguliere voortgezet onderwijs? Dan kiest u de code van het niveau dat de leerling gaat volgen, bijvoorbeeld havo of vwo.

Bijzondere situaties

Evaluatie schooladviezen

Uw schoolbestuur krijgt jaarlijks in Mijn DUO het bestand ‘Schooladvies en niveau vo’. Per oud-leerling ziet u het schooladvies en waar de leerling is geplaatst in de eerste 3 jaren op het voortgezet (speciaal) onderwijs. U ziet het niveau en de leerweg. Hiermee kunt u de kwaliteit van uw schooladviezen evalueren.