Naar In het kort

Verplichte eindtoets

  1. In het kort
  2. Ontheffing
  3. Uitwisselen

Uitwisselen

Importeren eindtoetsgegevens

U kunt de eindtoetsgegevens in uw leerlingenadministratiesysteem (LAS) importeren. U hoeft de gegevens dus niet handmatig in te voeren. Maak zoveel mogelijk gebruik van geautomatiseerde aanlevering. Dit voorkomt fouten in de uitwisseling met BRON.

Mijn BRON

Op het dashboard in Mijn BRON ziet u het aantal leerlingen in leerjaar 8 en het aantal leerlingen waarvan de eindtoetsgegevens in BRON staan.

Wat moet u doen?

  1. Download het bestand met eindtoetsgegevens uit de portal van uw eindtoetsleverancier.
  2. Importeer dit bestand in uw LAS.
  3. Wissel vanuit uw LAS de gegevens uit met BRON.
  4. Controleer op het dashboard in Mijn BRON of het aantal leerlingen met een eindtoets klopt.

Raadpleeg de handleiding van uw softwareleverancier voor meer informatie.

Referentieniveaus uitwisselen met BRON

U moet ook de referentieniveaus voor taal (lezen en taalverzorging) en rekenen uitwisselen met BRON.

Toetsonderdeel
Toetsdomein
Referentieniveau
Rekenen (code 8001)
-
Lager dan 1F (code 1)
1F (code 02)
1S (code 03)
Taal (code 8000)
Lezen (code 8050)
Lager dan 1F (code 01)
1F (code 02)

Taalverzorging (code 8051)
Lager dan 1F (code 01)
1F (code 02)

Ziek of verhinderd

Is een leerling op de dag van de eindtoets ziek of verhinderd, dan wisselt u de 'Reden niet deelname' uit met BRON. Gebruik code 01 voor een verhindering of medische reden. Haalt de leerling de eindtoets later in? Verwijder dan de 'Reden niet deelname' uit uw LAS en wissel de eindtoetsgegevens uit met BRON. Uw toetsleverancier kan u informeren over inhaalmogelijkheden.