Op weg naar duurzame verantwoording

Lees meer over digitaal verantwoorden en het vernieuwde XBRL Onderwijsportaal

Jaarverslag indienen op papier

Elk jaar moet u vóór 1 juli de bekostiging van uw school verantwoorden. Dit doet u met de jaarverslaggeving. U moet het jaarverslag en de jaarcijfers aanleveren.

Jaarverslag op papier indienen

In het jaarverslag doet uw schoolbestuur verslag van de gang van zaken en het gevoerde beleid van het afgelopen schooljaar. U moet het jaarverslag op papier indienen bij DUO.

Jaarverslag versturen

 1. Maak het jaarverslag volgens de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs Link opent externe pagina
 2. Voeg de verplichte controleverklaring en een eventueel rapport van bevindingen van uw accountant toe. Een toelichting op de werkwijze met het onderwijsaccountantsprotocol staat in het onderwijsaccountantsprotocol Link opent externe pagina , onder 'Toezicht op financieel beheer'.
 3. Het door u en uw accountant ingevulde aanbiedingsformulier stuurt u samen met het complete jaarverslaggeving en de accountantsproducten naar DUO.

  Postadres:
  Dienst Uitvoering Onderwijs
  Postbus 30205
  2500 GE Den Haag

Aanbiedingsbrieven en - formulieren 2021

De aanbiedingsbrieven en aanbiedingsformulieren 2021 zijn beschikbaar. Vind in het bestand snel uw bestuur via Ctrl+F. Vul daarna in het zoekvenster het bestuursnummer in en druk op enter. 

In deel 1 staan bestuursnummers 10249 t/m 41571

In deel 2 staan bestuursnummers 41572 t/m 99711

Hebt u geen aanbiedingsformulier meer? Gebruik dan voor verslagjaar 2021 het lege exemplaar.

Brief afwikkeling jaarverslag 2020

In de download vindt u de brief afwikkeling jaarverslag 2020. U opent de pdf-download en u zoekt in het bestand met Control en F op uw toetsenbord. In het zoekvenster vult u het nummer in van het bevoegd gezag.

Assurance-rapport en GGL-gegevens

Jaarlijks levert een po-schoolbestuur vóór 1 december aan DUO de gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) van de leraren. DUO stelt deze gegevens in januari daaropvolgend met het formulier 'Aanbieding bekostigingsgegevens PO' beschikbaar. Vóór 1 juli stuurt het bestuur de door de instellingsaccountant gecontroleerde gegevens naar DUO. Meer informatie op Assurance-rapport.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee