Toetsen met Facet

Facet is een digitaal systeem voor het afnemen van toetsen en examens. Alle centrale digitale examens en toetsen in het voortgezet onderwijs worden met Facet afgenomen.