Materiële bekostiging

Deze bekostiging voor scholen en instellingen is bedoeld voor het voldoen van de materiële lasten. Dit noemen we ook wel materiële bekostiging of ‘mi-bekostiging.’

Met een BRIN-nummer raadpleegt u het Overzicht financiële beschikkingen en Bekostigingsinformatie op Instellingsinformatie.

Telling 1 oktober

Met ‘mi-bekostiging’ betaalt een school of instelling alle materiële zaken in en om de school. De mi-bekostiging wordt per kalenderjaar toegekend. De materiële bekostiging is gebaseerd op het aantal bekostigde ingeschreven leerlingen in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON) op 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het bekostigingsjaar. Dit aantal wordt op 1 december van dat jaar definitief vastgesteld. 

Scholen hebben tot uiterlijk 1 december de gelegenheid om correcties en bijstellingen in de registratie aan te brengen. Voor leerlingen die op die uiterste datum niet correct in het ROD (voorheen BRON) zijn opgenomen ontvangt een school geen bekostiging. Meer informatie over uitwisselen met ROD bij Leerlingenadministratie.

Basisbekostiging

De basisbekostiging bestaat uit:

  • een vast bedrag per school,
  • een vast bedrag per schooltype,
  • een basisbedrag per leerling,
  • en indien van toepassing een deel aanvullende bekostiging voor brancardliften en schoolbaden.

Bekostiging zware ondersteuning

De bekostiging voor zware ondersteuning wordt berekend per ondersteuningscategorie (laag, midden, hoog) op basis van een bedrag per leerling in het speciaal onderwijs (so) en/of voortgezet speciaal onderwijs (v)so).

De materiële bekostiging voor de instellingen cluster 3 en 4 bestaat uit basisbekostiging en aanvullende materiële bekostiging voor zware ondersteuning.

  • De basisbekostiging bestaat uit een bedrag per leerling. Voor de basisbekostiging geldt dat er voor de so-leerlingen een onderscheid wordt gemaakt in leerlingen jonger dan 8 jaar en leerlingen van 8 jaar en ouder.
  • De aanvullende materiële bekostiging voor zware ondersteuning bestaat uit een vast bedrag per instelling.
Regelgeving

Kijk voor de programma’s van eisen 2021 in de 'Regeling Link opent externe pagina vaststelling bedragen programma's van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2021'.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee