Bekostiging speciale scholen voor basisonderwijs

Groeibekostiging

Op 1 februari van het schooljaar wordt de groei van het aantal leerlingen ten opzichte van 1 oktober bepaald. Deze groei voor het speciaal basisonderwijs (sbo) wordt niet vanuit het Rijk bekostigd, maar vanuit uw samenwerkingsverband.

Als hulp bij het bepalen van de groei heeft DUO Kijkglas-4 ter beschikking gesteld. U kunt zich bij vragen over uw groeibekostiging dan ook wenden tot uw samenwerkingsverband.

Meer informatie

staat in artikel 124 van de Wet op het primair onderwijs.