Naar Bekostiging en subsidies

Bekostiging speciale scholen voor basisonderwijs

 1. Personele bekostiging
 2. Materiële bekostiging
 3. Groeibekostiging
 4. Prestatiebox

Materiële bekostiging

Deze bekostiging voor scholen en instellingen is bedoeld voor het voldoen van de materiële lasten. Dit noemen we ook wel materiële bekostiging of ‘mi-bekostiging.’

Met een BRIN-nummer raadpleegt u het Overzicht financiële beschikkingen en Bekostigingsinformatie op Instellingsinformatie.

Telling 1 oktober

Met ‘mi-bekostiging’ betaalt een school of instelling alle materiële zaken in en om de school. De mi-bekostiging wordt per kalenderjaar toegekend. De materiële bekostiging is gebaseerd op het aantal bekostigde ingeschreven leerlingen in BRON op 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het bekostigingsjaar. Dit aantal wordt op 1 december van dat jaar definitief vastgesteld.  

Scholen hebben tot uiterlijk 1 december de gelegenheid om correcties en bijstellingen in de registratie aan te brengen. Voor leerlingen die op die uiterste datum niet correct in BRON zijn opgenomen ontvangt een school geen bekostiging. Meer informatie over uitwisselen met BRON bij Leerlingenadministratie.

Programma's van eisen

In de programma's van eisen (pve) staat op welke uitgaven van een gemiddelde school de mi-bekostiging is gebaseerd. Onder de groepsafhankelijke pve vallen het onderhoud van het gebouw, energie, waterverbruik en publiekrechtelijke heffingen, behalve de onroerende zaakbelasting.

De onderbouwing van de mi-bekostiging staat in 3 programma’s van eisen (pve’s):

 • groepsafhankelijk pve
  Het groepsafhankelijke pve bestaan uit een bedrag per school afhankelijk van het aantal te huisvesten groepen leerlingen.
 • leerlingafhankelijk pve
  Het leerlingafhankelijke pve bestaan uit een vast bedrag per school maal het aantal leerlingen.
 • aanvullend pve
  Het aanvullende pve is een extra vergoeding voor de lichte ondersteuning (zorgbudget 2%).

Kijk voor de programma’s van eisen 2020 in de 'Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2020'.