Naar Bekostiging en subsidies

Bekostiging speciale scholen voor basisonderwijs

  1. Personele bekostiging
  2. Materiële bekostiging
  3. Groeibekostiging

Personele bekostiging

De personele bekostiging die scholen en instellingen ontvangen is onderdeel van de lumpsumbekostiging.

Met een instellingscode (voorheen BRIN-nummer) raadpleegt u het Overzicht financiële beschikkingen en Bekostigingsinformatie op Instellingsinformatie.

Telling 1 oktober

De personele bekostiging is gebaseerd op het aantal bekostigde ingeschreven leerlingen dat een school of instelling op 1 oktober van het voorgaande schooljaar heeft geregistreerd in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON) en op 1 december van datzelfde schooljaar definitief is vastgesteld.

Scholen hebben tot uiterlijk 1 december de gelegenheid om correcties en bijstellingen in de registratie aan te brengen. Voor leerlingen die op die uiterste datum niet correct in ROD (voorheen BRON) zijn opgenomen ontvangt een school geen bekostiging.

Meer informatie over uitwisselen met ROD bij Leerlingenadministratie.

Personele bekostiging

Voor zover van toepassing bestaat de personele bekostiging onder meer uit de volgende onderdelen:

  • Bedrag per leerling.
  • Aanvullende bekostiging bestrijding onderwijsachterstanden.
  • Aanvullende bekostiging bij aanvang bekostiging en voor de schoolleiding.
  • Bekostiging lichte ondersteuning.

Per 1 januari 2023 wijzigt de bekostiging van het primair onderwijs.
Lees meer over Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs Link opent externe pagina  op rijksoverheid.nl.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee