Naar In het kort

Verplichte eindtoets

  1. In het kort
  2. Ontheffing
  3. Uitwisselen

Ontheffing

Sommige leerlingen hoeven de eindtoets niet te maken. Bekijk op de infographic Link opent externe pagina  of een leerling een eindtoets moet maken.

Hoeft de leerling geen eindtoets te maken? In uw LAS noteert u in het veld 'Reden niet deelname' de code 02 ('Ontheffing') voor deze leerlingen.

Daarnaast moet u het veld 'Reden ontheffing' vullen:

  • Leerlingen die korter dan 4 jaar in Nederland zijn en het Nederlands onvoldoende beheersen: code 01.
  • Zeer moeilijk lerende kinderen: code 02.
  • Meervoudig gehandicapte kinderen die zeer moeilijk leren: code 03.

Toch de eindtoets maken

Leerlingen met een ontheffing mogen de eindtoets wel maken. In dat geval registreert u zowel de reden van de ontheffing als de resultaten van de toets.

Opbrengstenbepaling

De Onderwijsinspectie laat de resultaten van leerlingen met een ontheffing buiten beschouwing bij de beoordeling van de eindresultaten. Ook voor Scholenopdekaart.nl Link opent externe pagina worden deze resultaten niet gebruikt.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee