In het kort

U wilt een leerling inschrijven in uw leerlingenadministratiesysteem (LAS), omdat hij binnen nu en een jaar op uw school komt.

Persoonsgegevens leerling uitwisselen

Inschrijven gaat het makkelijkst met het burgerservicenummer (bsn) van de leerling. U hebt dan verder alleen geboortedatum, geslacht en postcode van de leerling nodig. Deze persoonsgegevens wisselt u uit samen met de inschrijvingsgegevens. Neem de gegevens over van 1 van de volgende documenten:

 • paspoort
 • identiteitskaart
 • geboortebewijs
 • afschrift van de persoonslijst die bij de geboorte door de gemeente wordt verstrekt

Hebt u geen bsn van de leerling? Kijk dan op de pagina bijzondere situaties.

Van een identiteitsbewijs van de leerling mag u vanwege de privacywet geen kopie bewaren.

Wat moet u doen?

 1. Registreer de inschrijvingsgegevens en de persoonsgegevens van de leerling in uw LAS.
 2. Wissel de gegevens binnen 7 dagen uit met het Register Onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON).
 3. Haal de terugkoppelingen op in uw LAS.
 4. U ontvangt een bericht ‘Kennisgeving in- en uitschrijvingen’ met de inschrijfdatum en de eventuele uitschrijfdatum van een vorige school in uw LAS.
  Schrijft de uitschrijvende school de leerling later uit, dan ontvangt u alsnog een kennisgevingsbericht met de uitschrijfdatum.
 5. Pas eventueel de gegevens aan en wissel opnieuw uit.

Vragen? Meer informatie vindt u in het handboek BRON WPO of het handboek BRON WEC.

Correcte inschrijfdatum bepalen

Met de inschrijfhulp ziet u binnen een paar stappen wat de correcte inschrijfdatum is en wat u moet doen.

Hebt u een fout gemaakt? Hoe u de inschrijfdatum van een leerling aanpast, verschilt per LAS. Kijk in de handleiding of neem contact op met uw softwareleverancier.

Leerling komt na zomervakantie op school

Bezoekt een leerling de school voor het eerst op de 1e schooldag na de zomervakantie? Dan schrijft u hem in met ingang van 1 augustus. Ook als deze datum in het weekend valt. 

Er is een uitzondering voor leerlingen die tussen 1 augustus en de 1e dag van het schooljaar 4 jaar worden. Deze leerlingen schrijft u in op de datum waarop de leerling voor het eerst onderwijs volgt op uw school. Vaak is dat de 1e schooldag na de zomervakantie.

Andere inschrijfdatum

Komt de leerling op een andere datum voor het eerst op uw school? Dan schrijft u de leerling in per de datum waarop de leerling voor het eerst onderwijs bij u volgt.

Het is niet mogelijk om een leerling in te schrijven per een datum die in het weekend of in een schoolvakantie valt. U moet de leerling immers inschrijven per de 1e dag dat hij onderwijs bij u volgt.

Leerling komt van een andere school

Komt de leerling van een andere school? Dan hebt u vanaf 1 juli 2021 geen uitschrijfbewijs meer nodig van de vorige school. 

Als de inschrijving in ROD staat, ontvangt u in uw LAS een bericht ‘Kennisgeving in- en uitschrijving’ met de uitschrijfdatum van de oude school. De oude school ontvangt een bericht met uw inschrijfdatum in hun LAS. De oude school moet de uitschrijfdatum zo nodig aanpassen, zodat deze aansluit op de inschrijfdatum van de nieuwe school.

Is de leerling langer dan 6 maanden geleden uitgeschreven op de vorige school? Dan ontvangt u geen uitschrijfdatum van de vorige school in uw LAS. Vraag in dat geval de ouders of verzorgers naar een schriftelijke verklaring, waarin staat dat de leerling in de 6 maanden voor de inschrijfdatum niet op een andere school stond ingeschreven. Neem deze ouderverklaring op in uw administratie.

Code 99XX

In het bericht ‘Kennisgeving in- en uitschrijvingen’ vindt u de instellingscode (voorheen BRIN-nummer) van de andere school. Is de instellingscode 99XX? Dan heeft de leerling in de Basisregistratie Personen (BRP) een indicatie ‘geheim’.

Aanmelding niet uitwisselen

Een aanmelding wisselt u nog niet uit met ROD. Pas als u de leerling inschrijft, gaat u gegevens uitwisselen. U kunt de persoonsgegevens van de leerling wel alvast controleren. Registreer ze in uw LAS en stuur een identificatieverzoek naar ROD. U krijgt binnen 5 werkdagen een terugkoppeling.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee