Naar Leerlingenadministratie

Verplichte eindtoets

  1. In het kort
  2. Ontheffing
  3. Uitwisselen

In het kort

In het primair onderwijs zijn scholen verplicht een eindtoets af te nemen. De resultaten wisselt u uit met het Register Onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON). Als een leerling ontheffing van de eindtoets krijgt, moet u uitwisselen wat hiervan de reden is.

U vraagt de eindtoets voor 1 februari aan bij de toetsaanbieder. Scholen kunnen dit schooljaar kiezen uit 5 eindtoetsen.

Naam eindtoets Uitgever Code Scorebereik
Centrale eindtoets College voor Toetsen en Examens (CvTE) 0011 501-550
ROUTE 8 A-VISION 0012 100-300
IEP eindtoets Bureau ICE 0013 50-100
Dia eindtoets Diataal 0014 321-390
AMN eindtoets AMN 0016 300-500

Alle eindtoetsen worden op hetzelfde niveau afgenomen. Registreer in uw leerlingenadministratiesysteem (LAS) bij niveau de G van generiek.

De eindtoets wordt afgenomen tussen 15 april en 15 mei. Uiterlijk 14 dagen na de uitslag wisselt u de resultaten uit met ROD.

Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs

Vanaf het schooljaar 2019-2020 moeten ook leerlingen in het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs een eindtoets maken. Uitzondering hierop zijn de leerlingen voor wie één van de ontheffingsgronden geldt.

Schoolverlaters in leerjaar 7

Soms gaat een leerling vanuit leerjaar 7 al naar het voortgezet onderwijs. Het ligt voor de hand dat deze leerlingen in leerjaar 7 een eindtoets maken. Als uw LAS het ondersteunt, plaats deze leerlingen dan in leerjaar 8 en wissel dit uit met ROD. Het is dan duidelijk dat het om een schoolverlater gaat. De groep hoeft u niet aan te passen. Wissel voor deze leerlingen de eindtoetsgegevens en het schooladvies uit.

Zittenblijvers

Leerlingen die blijven zitten in leerjaar 8, moeten volgend schooljaar het hele lesprogramma herhalen. Zij moeten dus ook de eindtoets opnieuw maken. De school registreert de nieuwe eindtoetsgegevens en wisselt ze uit met ROD. De nieuwe eindtoetsgegevens overschrijven de oude gegevens.

Schoolwissel in het laatste jaar

Gaat de leerling tijdens het laatste schooljaar naar een andere school? Dan worden de eindtoetsgegevens uitgewisseld door de school die de eindtoets heeft afgenomen.

Herzien advies

Maakt een leerling de eindtoets beter dan verwacht, dan moet u samen met de ouders en de leerling het schooladvies opnieuw overwegen. U mag het schooladvies alleen naar boven toe bijstellen.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee