Nieuwsoverzicht

 • Overzicht vaststelling tellingen 2018 raadplegen

  Bekostiging en subsidies

  Het Overzicht vaststelling tellingen (Ovt) kunt u vanaf 21 december 2018 raadplegen.

 • Resultaten klanttevredenheidsonderzoek registers

  Studentenadministratie, Leerlingenadministratie

  Onlangs heeft DUO een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uitgevoerd onder onderwijsinstellingen in het po, vo, mbo en ho. Het KTO ging over de registers, zoals BRON, CROHO en het verzuimregister. De feedback wordt gebruikt om de dienstverlening te verbeteren.

 • DUO op de Nederlandse Onderwijstentoonstelling 2019

  Onderwijsvernieuwing

  Van 22 tot en met 26 januari 2019 vindt de jaarlijkse Nederlandse Onderwijstentoonstelling (NOT) plaats in de Jaarbeurs in Utrecht.

 • Verwerkersverklaring nodig voor toegang administratiekantoor tot Mijn DUO

  Leerlingenadministratie, Studentenadministratie, Bekostiging en subsidies

  Administratiekantoren kunnen voor bekostiging en opleidingen toegang krijgen tot Mijn DUO. DUO heeft hiervoor aanvullend een getekende verwerkersverklaring van het schoolbestuur nodig.

 • Onderhoud BRON van 10 tot en met 14 december 2018

  Leerlingenadministratie

  Van 10 tot en met 14 december 2018 vindt er onderhoud plaats aan het systeem BRON. In deze periode worden er geen berichten verwerkt.

 • Wijziging onderwijsachterstandenbeleid

  Leerlingenadministratie, Bekostiging en subsidies

  De huidige gewichtenregeling komt per 1 augustus 2019 te vervallen. Het ministerie van OCW wil het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid gebruikt het ministerie van OCW de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eerder in opdracht van het ministerie heeft ontwikkeld.

 • Verwijzing grondslag Ofb oktober incorrect

  Bekostiging en subsidies

  In het Ofb van oktober 2018 staat een verkeerde verwijzing. Dit heeft geen gevolgen voor de bekostiging.

 • Uitwisselen nieuw leerjaar en nieuwe groep

  Leerlingenadministratie

  Vergeet niet voor elke leerling het nieuwe leerjaar en de nieuwe groep uit te wisselen. Dit is onder andere belangrijk voor de jeugdgezondheidszorg (jgz).

 • Controleer uw gegevens voor de 1-oktobertelling

  Bekostiging en subsidies, Leerlingenadministratie

  Voor de bekostiging is het belangrijk dat alle leerlingen correct staan ingeschreven in BRON. Controleer daarom vóór de 1-oktobertelling of alle gegevens zijn uitgewisseld.

 • Einddatum opgeven bij verzuimmelding RMC of LRV

  Verzuim

  Een gemeente kan een RMC- of LRV- melding pas afsluiten als de school een einddatum heeft doorgegeven. Scholen zijn wettelijk verplicht om dit te doen.